Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Ngày 24-10-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Cả ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong ngày làm việc, đã có 45 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh và hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự;

- Về bảo vệ quyền dân sự, phương thức bảo vệ quyền dân sự;

- Pháp nhân, trách nhiệm dân sự của cá nhân đối với pháp nhân trong giao dịch dân sự mà cá nhân là đại diện cho pháp nhân thực hiện gây thiệt hại cho pháp nhân;

- Về chuyển đổi giới tính;

- Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức;

- Thời hiệu áp dụng trong các trường hợp cụ thể;

- Về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản;

- Việc chấm dứt hợp đồng và tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong quan hệ pháp luật về hợp đồng;

- Về lãi suất…

Chủ nhật, ngày 25-10-2015, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 26-10-2015, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).