Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

- Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các vấn đề Trung ương thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Trung ương thảo luận về Báo cáo trên.

Buổi chiều, Trung ương họp phiên bế mạc tại Hội trường.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên họp.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Trung ương thảo luận các nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị.

- Thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

- Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị.