Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Cả ngày 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, điều hành phiên họp.