Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm tại dự án Tân Thanh

Thứ Bảy, 15-05-2021, 02:10

Ngày 14-5, UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Văn bản số 1287/UBND-TH, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan các sai phạm tại dự án nhà ở Tân Thanh trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Theo đó, trước ngày 20-5, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm tại dự án; giao Sở Nội vụ giám sát việc tổ chức thực hiện và chủ trì tham mưu đề xuất, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ môi trường tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư dự án) kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế liên quan trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung triển khai các nhiệm vụ để giải quyết dứt điểm những vướng mắc của dự án trước ngày 5-6 tới.
 
 Liên quan sai phạm tại dự án này, ngày 9-5 vừa qua, Báo Nhân Dân đã có bài viết “Hàng loạt sai phạm tại Dự án nhà ở Tân Thanh”, phản ánh khu nhà ở Tân Thanh là một trong những dự án nhà ở thương mại đầu tiên được triển khai tại tỉnh Điện Biên, được ưu đãi nhiều cơ chế, chính sách. Tuy nhiên, tiến độ dự án rất ì ạch, bộc lộ hàng loạt vướng mắc về thủ tục, nhất là sai phạm nghiêm trọng trong huy động vốn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân,...