Thái Nguyên kỷ luật nhiều cán bộ quản lý xây dựng, khoáng sản

Thứ Bảy, 29-01-2022, 10:23
Khai thác đất trái phép tại Khu Công nghiệp Điềm Thuỵ B (Thái Nguyên).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa họp kỳ thứ 13, ban hành thông qua kết quả kiểm tra, kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Đảng bộ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường vì có vi phạm trong quản lý xây dựng, tài nguyên, đất đai.

Nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng chưa làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để cán bộ, đảng viên thực hiện chưa đúng quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tham mưu lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và một số dự án đầu tư xây dựng.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật khiển trách 4 đồng chí tại Sở Xây dựng, gồm: Ma Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; Lại Xuân Thanh, Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch, kiến trúc; Nông Văn Hợp, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Nguyễn Huy Quang, Trưởng Phòng Quản lý xây dựng.

Nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để một số đảng viên, trong đó có cấp ủy viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật khiển trách 5 đồng chí tại Sở Xây dựng, gồm: Nguyễn Thị Dung, nguyên Bí thư Chi bộ; Trưởng Phòng Tài chính đất và bồi thường giải phóng mặt bằng; Lê Quang Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý đất đai; Nguyễn Hữu Hanh, Bí thư Chi bộ Nước-khoáng sản, Trưởng Phòng Khoáng sản; Nguyễn Văn Trọng, Phó Trưởng Phòng Quản lý đất đai; Đàm Anh, chuyên viên Phòng Quản lý đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Đức Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

THẾ BÌNH