Hà Nội: Công an xã, thị trấn được cấp đăng ký, biển số xe mô-tô

Thứ Tư, 11-05-2022, 17:50
Từ 21/5, người dân có thể đến Công an xã nơi thường trú để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô-tô.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định số 2959/QĐ-CAHN-PC08-PX01 về việc phân công, phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe ô-tô, mô-tô trong Công an thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành đăng ký, cấp biển số đối với xe ô-tô, máy kéo, rơ-moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với người nước ngoài tại thành phố; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại các quận.

Công an quận tiến hành đăng ký, cấp biển số đối với xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an huyện, Công an thị xã Sơn Tây tiến hành đăng ký, cấp biển số đối với xe ô-tô, máy kéo, rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại huyện, thị xã.

Đăng ký, cấp biển số xe mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình (trừ các xã, thị trấn đã được phân cấp thực hiện công tác đăng ký xe mô-tô).

Công an 183 xã, thị trấn tiến hành đăng ký, cấp biển số xe mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

LÊ TÚ