Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng

Tập trung trí tuệ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương

Thứ Bảy, 25-07-2020, 15:59
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Vân Ðồn (Quảng Ninh) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mạnh Trường

Ðến thời điểm này, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) trên cả nước đã tổ chức thành công đại hội; tại một số địa phương đã và đang tiến hành đại hội điểm và thí điểm đảng bộ cấp trên cơ sở. Cùng với những kết quả nổi bật đã đạt được, việc kịp thời rút kinh nghiệm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tổ chức của các đại hội sắp tới.

Những kết quả đáng mừng

Vượt qua rất nhiều khó khăn, trong điều kiện vừa phải tăng cường phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nhưng tính đến hết ngày 30-6, các cấp ủy, đã chủ động, sáng tạo chỉ đạo quyết liệt tổ chức thành công đại hội của 51.985 TCCSÐ, chiếm 99,8%, (còn 120 TCCSÐ, chiếm 0,2% - tổ chức đại hội sau ngày 30-6), cùng một số đại hội điểm, thí điểm của đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng (Chỉ thị 35), đến hết quý II-2020, đã có 1.677 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, trong đó Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu với 408 đảng bộ (100% số đảng bộ cơ sở, trừ đảng bộ quân sự không thực hiện chủ trương thí điểm), tiếp đến là Hà Tĩnh 206, Bến Tre 74, TP Hồ Chí Minh 58. Các đồng chí bí thư cấp ủy bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao, một số đồng chí trúng cử với số phiếu tuyệt đối (100%).

Báo cáo kết quả dự đại hội và làm việc của 12 đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, cho thấy, cấp ủy cấp trên đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm và kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên và tổ công tác của cấp ủy cấp trên đã bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và các nguyên tắc, thủ tục, quy định. Một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành về cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi; việc xây dựng dự thảo chương trình hành động là nội dung mới nhưng đã được chuẩn bị nghiêm túc.

Cùng đó, công tác chuẩn bị nhân sự cũng được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình năm bước, số dư hợp lý. Quy chế bầu cử trong Ðảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Tập trung trí tuệ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương  -0
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Hưng Hà (Thái Bình) lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: PV 

Kịp thời rút kinh nghiệm

Ðánh giá kết quả đại hội đảng cấp cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương, trong Công văn số 11849-CV/BTCTW ngày 3-7-2020 gửi ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đặc biệt nhấn mạnh đến những hạn chế cần kịp thời khắc phục và một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới. Theo đó, thời gian dành cho thảo luận và số lượt ý kiến thảo luận tại một số đại hội còn ít, nội dung nặng về báo cáo thành tích, chưa tạo được không khí tranh luận, phản biện tại đại hội. Việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương và của cấp trên trực tiếp chưa được quan tâm đúng mức, còn ít nơi tổ chức để đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội. Một vài nơi bầu thiếu chức danh bí thư, phó bí thư nhưng lại được cấp ủy cấp trên chỉ định ngay sau đại hội, chưa tạo được sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân. Cá biệt, còn một số nơi đề cử đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ tái cử, nhưng do năng lực, uy tín thấp, cho nên không được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới.

Tại một số địa phương, ở một vài đại hội việc điều hành của đoàn chủ tịch còn bị động, lúng túng; việc thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm phiếu chưa tốt, kéo dài thời gian bầu cử, cá biệt còn có nơi vi phạm Quy chế bầu cử trong Ðảng và đã bị cấp ủy cấp trên thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Ðây cũng là bài học đắt giá để cảnh báo, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm sâu sắc cho các đại hội sắp tới.

Từ những đánh giá khách quan, nghiêm túc những hạn chế, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và bài viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Coi trọng công tác hướng dẫn, định hướng, thẩm định, phê duyệt các văn kiện, đề án nhân sự của cấp dưới, kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nếu chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm "Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó".

Cùng với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp, kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Mới đây, nhân dân cả nước đã chứng kiến những quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với một số lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi, khởi tố cựu lãnh đạo Bộ Công thương và một số lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Ngay đầu tuần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận Kỳ họp thứ 46, đề nghị và thi hành kỷ luật đảng một số trường hợp là cán bộ cấp cao, xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp khác.

Những quyết định nghiêm khắc của Ðảng và Nhà nước đã củng cố thêm lòng tin của cán bộ, đảng viên, và nhân dân vào nỗ lực đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong toàn hệ thống, càng có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh cả hệ thống chính trị nỗ lực dồn sức cho nhiệm vụ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, hướng tới thành công của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hồng Châu