Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản và hệ trọng

Thứ Bảy, 10-10-2020, 12:48
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Đăng Khoa

Khai mạc sáng 5-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ dành toàn bộ chương trình làm việc tập trung bàn về: Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (BCHT.Ư) khóa XIII; và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Cập nhật kịp thời, bổ sung hoàn thiện văn kiện

Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động lớn, đột xuất, hết sức nhanh chóng, phức tạp; sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và nhiều vấn đề xã hội khác nảy sinh, tại phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, có tính chất nêu vấn đề, gợi mở để Trung ương cùng thảo luận, xem xét, quyết định. Theo đó, người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh đến việc đánh giá, cập nhật tình hình KT-XH năm 2020-2021, cần tăng cường tính dự báo, bám sát thực tiễn, nhanh chóng hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. “Đề ra mục tiêu tổng quát, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH năm 2021 và các năm tiếp theo. Dự báo hết các tình huống để chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp, kể cả trong tình huống xấu nhất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản và hệ trọng -0
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG
 

Xác định nhiệm vụ dự thảo văn kiện là rất quan trọng, được chuẩn bị từ khá sớm, sau Hội nghị Trung ương 11 (tháng 10-2019), Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cấp cơ sở (Bản tóm tắt) vào tháng 2-2020 và gửi đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương (Bản toàn văn) vào tháng 4-2020 để đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch đề ra. “Tuy nhiên, như đã nêu trên, bước sang năm 2020, đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã bất ngờ xảy ra, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động lớn đến KT-XH nước ta, đòi hỏi phải cập nhật, phân tích, đánh giá lại tình hình, điều chỉnh bổ sung một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sao cho phù hợp hơn với thực tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương dành thời gian đáng kể tập trung thảo luận về thực trạng đất nước, chiến lược 10 năm tới và tầm nhìn cũng như khát vọng đột phá phát triển đến năm 2045. Nhằm phát huy trí tuệ tập thể, các đồng chí Ủy viên Trung ương tham dự Hội nghị đã tích cực, trách nhiệm đóng góp ý kiến, thảo luận thẳng thắn, xem xét thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo KT-XH và Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng để kịp thời gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, dự kiến vào trung tuần tháng 10 này.

Đảng viên và nhân dân cả nước mong mỏi, với trọng trách trên vai, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, tại Hội nghị quan trọng này, cần phát huy tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” để nâng tầm các dự thảo văn kiện, định hướng đúng và trúng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Làm chặt chẽ công tác nhân sự

Cùng với xây dựng đường lối phát triển, tầm nhìn chiến lược, có thể thấy công tác cán bộ - “cái gốc của mọi công việc” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đặc biệt quan tâm, chuẩn bị khá sớm. Từ việc sửa đổi, điều chỉnh và cả ban hành mới các quy định, quy chế, tiến tới pháp điển hóa, văn bản hóa tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng chức danh, vị trí công tác, nhằm “nhốt quyền lực vào lồng cơ chế” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần nhắc nhở - góp phần hoàn thiện hơn, khoa học và hiệu quả hơn trong quy trình nhân sự. 

Từ cuối tháng 12-2018 đến tháng 9-2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho BCHT.Ư khóa XIII, sau khi BCHT.Ư cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã bốn lần phê duyệt nhân sự quy hoạch BCHT.Ư khóa XIII với tổng số 227 đồng chí. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mở năm lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí được quy hoạch BCHT.Ư khóa XIII. Cùng với công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự cấp chiến lược, việc thi hành kỷ luật tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, nghiêm khắc; công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cũng được tiến hành song song, khoa học, xem xét, cân nhắc bố trí đúng người, đúng việc. 

Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia BCHT.Ư khóa XIII. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự. Tính đến ngày 20-8, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử BCHT.Ư khóa XIII; 107 đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên chính thức và 44 đồng chí tham gia Ủy viên dự khuyết BCHT.Ư khóa XIII. 

Làm tốt công tác nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm; đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trước mắt cũng như lâu dài. Đã nhiều lần người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nhắc nhở, công tác cán bộ là đặc biệt quan trọng, là “then chốt của then chốt”, việc lựa chọn cán bộ không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH chung của đất nước mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. 

Bởi thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn lưu ý: “Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý... Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn”. 

Với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương tại Hội nghị quan trọng lần này, cùng quá trình chuẩn bị nhân sự công phu, chu đáo, bài bản, nhất quán về quan điểm, thống nhất trong chỉ đạo thời gian qua, biết “đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết”, là cơ sở bảo đảm vững chắc để không chỉ từng đảng viên mà mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới sẽ rất thành công đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới.

Đến thời điểm này khá nhiều Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã và sắp được tiến hành. Thực tiễn cũng đòi hỏi, không chỉ ở cấp Trung ương, mà ngay tại mỗi địa phương cần kịp thời cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn kiện sao cho vừa bám sát tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, vừa “đi trước đón đầu”, dự báo chính xác xu thế phát triển, để có những đối sách đồng bộ, phù hợp, có chiến lược khoa học, đột phá.

Khúc Hồng Thiện