Tư vấn - Đối thoại

Thời điểm hưởng lương hưu sau khi đóng một lần BHXH tự nguyện

Tôi nghe nói Nhà nước mới có hướng dẫn cho phép người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Xin hỏi, những trường hợp như vậy sẽ được hưởng lương hưu từ thời điểm nào? (Nguyễn Minh Trí, Hà Nội)

Trả lời:

Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-2-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH (sửa đổi) về BHXH tự nguyện đã hướng dẫn:

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Thí dụ: Tháng 8-2016, bà C đủ 55 tuổi và có 17 năm 6 tháng đóng BHXH. Bà C có nguyện vọng đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. Ngay trong tháng 8-2016, bà C đóng đủ số tiền cho những năm thiếu cho cơ quan BHXH. Như vậy, thời điểm hưởng lương hưu của bà C được tính từ ngày 1-9-2016.

Trường hợp được hưởng chế độ tuất một lần

Tòa soạn có thể cho biết những trường hợp nào thân nhân của người tham gia BHXH bị chết được hưởng chế độ tuất một lần? (Phạm Thị Hương Thảo, Vĩnh Phúc)

Trả lời:

Điều 69 Luật BHXH (sửa đổi) quy định các trường hợp khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần gồm:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng theo của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp có con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thường xuyên điều trị nội trú: Hưởng BHYT thế nào?

Xin hỏi, trường hợp nào khi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được hưởng 100% chi phí. Tôi có người thân bị bệnh tiểu đường, phải thường xuyên nhập viện điều trị. Dù thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại TTYT huyện, nhưng hằng tháng người thân của tôi muốn tự về Bệnh viện (BV) Nội tiết T.Ư để KCB thì được hưởng chế độ BHYT như thế nào? (Trần Thị Hà, Hải Dương)

Trả lời:

Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (sửa đổi Điều 22 tại Điểm c, Khoản 5) quy định: Người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: Trường hợp có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ sau (trừ trường hợp là người có thẻ BHYT DTTS và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sống tại vùng KT-XH khó khăn; người có thẻ BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo):

Tại BV tuyến T.Ư là 40% chi phí điều trị nội trú;

Tại BV tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31-12-2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1-1-2021 trong phạm vi cả nước;

Tại BV tuyến huyện là 70% chi phí KCB từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31-12-2015; 100% chi phí KCB từ ngày 1-1-2016.