Cỏ

Thứ Bảy, 18-07-2020, 16:01

Cỏ còn sống được vì xanh
Mọc lan mặt đất cho lành lối riêng
Xuân tươi thu úa màu thiền
Nắng mưa giội xuống thì nghiêng thân gầy.

Đất nào cũng cố mọc dầy
Trên cao, dưới thấp... vờn mây cuối ngàn
Chợt cơn gió lạ bay ngang
Cỏ xanh mượn chút nắng vàng trổ bông.

MỸ HẠNH