Thị xã Ngã Bảy đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015. Đến nay, thị xã Ngã Bảy đã có 3/3 xã được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 100%).

Đồng thời, 100% số xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch và cắm mốc chỉ giới và đạt tiêu chí giao thông... Thị xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi từng lĩnh vực theo lợi thế từng xã nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cho phép ba Vườn quốc gia: Xuân Thủy, Bạch Mã và Hoàng Liên được tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 2-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết ngày 31-12-2015. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, lồng ghép với chính sách khoán bảo vệ rừng đặc dụng, phát triển sinh kế, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để tăng cường công tác quản lý rừng, đồng thời góp phần ổn định đời sống của người dân sống trong vùng đệm của các khu rừng đặc dụng…