Theo đuổi chiến lược kinh doanh bền vững

NDO -

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2022. 

Lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam.
Lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam.

Sau 2 năm phải tổ chức trực tuyến do đại dịch Covid-19, hội thảo năm nay đã dành được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều doanh nghiệp và cộng đồng xã hội - tín hiệu rất đáng mừng để khởi đầu thuận lợi. 

VCCI, với nòng cốt là VBCSD đã, đang nỗ lực mạnh mẽ trong thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện kinh doanh có trách nhiệm. Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam và bộ chỉ số đánh giá phát triển bền vững (CSI) là một điển hình. Năm nay, bộ chỉ số CSI tiếp tục được sử dụng làm căn cứ đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Với 130 chỉ số, bộ chỉ số CSI 2022 được chia thành 5 phần: tổng quan doanh nghiệp; kết quả hoạt động kinh tế-môi trường-lao động, xã hội chính; chỉ số quản trị; chỉ số môi trường; chỉ số lao động-xã hội. Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực thông qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và không thu bất kỳ khoản phí nào từ doanh nghiệp. 

Đây cũng là một điểm khác biệt so với các năm trước. Việc quy định doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ trực tuyến giúp tạo điều kiện thuận lợi, tăng tính minh bạch, khách quan cho cả doanh nghiệp và hội đồng xét duyệt trong quá trình kê khai và xét duyệt hồ sơ. 

Với 68% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật, 32% chỉ tiêu liên quan đến các sáng kiến kinh doanh bền vững, bộ chỉ số CSI được đánh giá là công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững khoa học và thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Bộ chỉ số CSI không chỉ dừng lại ở một công cụ đánh giá trong phạm vi của chương trình mà đó là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quản trị doanh nghiệp bền vững, hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. 

Năm 2022, ngoài việc đánh giá và công bố 100 doanh nghiệp bền vững, Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2022 cũng xây dựng những hạng mục giải để biểu dương những doanh nghiệp có thành tích tốt trong thúc đẩy thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao quyền năng phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc và kinh doanh có trách nhiệm về quyền con người và quyền trẻ em.