Thêm các chính sách đặc thù phát triển văn hóa, kinh tế- xã hội

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thông qua 23 nghị quyết. Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội .(Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội .(Ảnh: DUY LINH)

Cùng với các cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua chế độ đãi ngộ và những chính sách đặc thù với những người có công, nghệ nhân…

Thêm chế độ đãi ngộ và chính sách đặc thù

Tại Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công, Hội đồng nhân dân thành phố đã nhất trí thông qua với hai chính sách đặc thù.

Chính sách thứ nhất là hỗ trợ tiền khám sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Mức chi hỗ trợ bằng tiền mặt là một triệu đồng/người/năm.

Chính sách thứ hai là hỗ trợ tiền mai táng phí khi người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng từ trần (ngoài mức kinh phí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội). Dự kiến, từ năm 2023 khi áp dụng chính sách mới, tổng kinh phí thực hiện khoảng 114 tỷ đồng/năm (tăng so với năm 2022 khoảng 99,7 tỷ đồng).

Kỳ họp cũng thông qua quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của đại diện các ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu. Mức quà gồm hai mức: hai triệu đồng và một triệu đồng, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố và ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp.

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ nghệ nhân, câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội và chế độ hỗ trợ đối với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú do thành phố Hà Nội đề xuất và được Nhà nước phong tặng. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ một lần đối với Nghệ sĩ Nhân dân là 20 triệu đồng/người; đối với Nghệ sĩ Ưu tú là 15 triệu đồng/người; đối với Nghệ nhân Nhân dân là 40 triệu đồng/người và đối với Nghệ nhân Ưu tú là 30 triệu đồng/người.

Hà Nội hiện có 116 nghệ nhân (gồm 15 Nghệ nhân Nhân dân và 101 Nghệ nhân Ưu tú) được Chủ tịch nước phong tặng hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, cùng gần 200 nghệ sĩ, diễn viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Chính sách đãi ngộ vừa được ban hành là sự ghi nhận và chia sẻ của thành phố đối với đội ngũ những người làm văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô.

Thúc đẩy các dự án đầu tư công

Theo danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích năm 2023 vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, năm 2023, Hà Nội sẽ có 2.737 dự án thu hồi đất năm với diện tích 9.357,4ha. Cùng với đó, là 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 với diện tích là 2.464,24 ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được sử dụng trên cơ sở danh mục dự án được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, với tổng số 31 dự án đầu tư công. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân, các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư có 22 dự án ngân sách thành phố thuộc các lĩnh vực giáo dục-đào tạo dạy nghề, dân số, y tế, thông tin…; các dự án cấp thành phố sử dụng ngân sách cấp huyện thuộc các lĩnh vực giao thông, trụ sở cơ quan nhà nước, đoàn thể.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng như: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố; định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025; mức xử phạt đối với các vi phạm lĩnh vực văn hóa; các cơ chế, chính sách, mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách; chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa…

Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.