Thêm 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định 3465/QĐ-BVHTTDL phê duyệt thêm 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 17 di sản mới được bổ sung vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thuộc năm loại hình: Lễ hội truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng; tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian; Nghề thủ công truyền thống. Đó là: Kéo co của người Thái (Lai Châu); nghi lễ Then của người Tày, Nùng (Bắc Giang); hát Soọng cô của người Sán Dìu (Đồng Hỷ, Thái Nguyên); nói lý, hát lý (Quảng Nam); nghề làm bánh tráng phơi sương (Trảng Bàng, Tây Ninh); lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn, Hà Tĩnh); hát Sình ca của người Cao Lan (Tuyên Quang); chữ Nôm của người Dao (Lào Cai); nghệ thuật Khèn của người Mông (Hà Giang)…