Đoạn video chỉ cho thấy 4 thành viên của Nghị viện châu Âu phản đối việc sử dụng thẻ thông hành vaccine Covid-19, chứ không phải toàn bộ nghị viện.

Nghị viện châu Âu không phản đối sử dụng thẻ thông hành vaccine Covid-19

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin Nghị viện châu Âu (EP) phản đối việc sử dụng các loại thẻ thông hành vaccine Covid-19. Trên thực tế, chỉ có một số ít nghị sĩ của EP lên tiếng phản đối việc bắt buộc sử dụng thẻ thông hành, chứ không phải toàn bộ Nghị viện.