Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 5 nhiệm vụ tăng tốc chuyển đổi số

NDO -

Chiều 15/4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết, mục tiêu năm 2025, kinh tế số thành phố chiếm 25%; đến năm 2030 chiếm 40% GRDP của thành phố. Năm 2022, phấn đấu kinh tế số đóng góp 15% GRDP thành phố. Có trên 900 đơn vị của hệ thống chính quyền thành phố đã liên thông văn bản điện tử thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thành lập Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (DXCenter). 

Nhiều ý kiến tại hội nghị khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm, sứ mạng của các doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố trong việc cùng thành phố triển khai chương trình này. Đồng thời, đề xuất thành phố có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyên về dữ liệu và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Các dữ liệu mở cần công khai cho doanh nghiệp và người dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức… tích cực tham gia để hoàn thành sứ mạng chuyển đổi số vì sự phát triển của thành phố. Chuyển đổi số phải là cuộc cách mạng tạo sự phát triển đột phá, để thành phố có vị trí so với các nước trên thế giới, chứ không so sánh với 62 tỉnh, thành phố còn lại. 

Để thực hiện điều đó, thành phố có 5 nhiệm vụ phải làm ngay là: thành lập cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; Chiến lược bảo đảm an toàn thông tin; Chiến lược dữ liệu và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là "thành phố digital", Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.