Thanh niên công nhân và lao động trẻ góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

NDO -

NDĐT - Sáng 21-10, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị Thanh niên công nhân và lao động trẻ góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Thanh niên công nhân và lao động trẻ góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, góp ý kiến vào các nội dung, như: các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; đào tạo nghề cho lao động trẻ...

Các ý kiến đều tập trung vào những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng lao động trẻ, các tập đoàn, tổng công ty có sử dụng nhiều lao động, công nhân trẻ. Các ý kiến cũng nêu bật được những hạn chế, bất cập hiện nay trong đội ngũ thanh niên công nhân và lao động trẻ, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, cũng như đời sống của nhóm đối tượng này.