Thành lập đường dây nóng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2016. Theo đó, Bộ GD và ĐT yêu cầu các sở GD và ĐT, trường đại học chủ trì cụm thi thành lập và công khai đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải bảo đảm có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi. Đáng chú ý, những người có người thân dự thi tại hội đồng thi nào thì không được thanh tra, kiểm tra thi tại hội đồng thi đó.

* Bộ GD và ĐT cũng đã có văn bản hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Cụ thể, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng do trường đại học chủ trì là 25 nghìn đồng/môn thi; nguồn ngân sách địa phương chi trả cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng tham gia dự thi tại cụm thi đại học là 60 nghìn đồng/môn thi/thí sinh. Những thí sinh dự thi với mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng đóng phí dự thi, dự tuyển là 35 nghìn đồng/môn thi; không thu lệ phí phúc khảo đối với các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia.