Quang cảnh buổi lễ.

Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống

Sáng 28/5, tại huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động quốc gia Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến với hơn 400 điểm cầu trên cả nước.