Thái Nguyên biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

TTXVN - Ngày 8-10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức tổng kết việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Bốn năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, tổ chức, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, gắn với nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tốt hơn. Những vấn đề bức xúc của người dân được quan tâm, giải quyết. Trong thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị tiếp tục xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc cần thiết và làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tiếp tục rà soát, xây dựng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Bằng khen tặng 36 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.