Tập trung chín nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

NDO - Chiều 3/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Tập trung chín nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Trần Văn Sơn thông báo nội dung các thành viên Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ tinh thần chung là phải hết sức bình tĩnh, chủ động linh hoạt đề ra các chính sách khả thi gắn liền với phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành tập trung chín nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có một số giải pháp như: các bộ, ngành tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Cùng đó, tập trung thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Các đơn vị đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các tác động bên ngoài…