Kỳ họp thứ tư - kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. (Ảnh: Duy Linh)

Hà Nội tập trung nhiều nguồn lực cho đầu tư công

Thông qua chủ trương đầu tư 22 dự án vốn đầu tư công, bổ sung hơn 49.000 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích là những nội dung nổi bật trong phiên làm việc chiều 8/4 của kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.