Tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra

NDO -

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

0:00 / 0:00
0:00
Tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra

Trình bày báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, 6 tháng qua, toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, đã phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 tỷ đồng, 9.623ha đất, trong đó, kiến nghị thu hồi 10.268 tỷ đồng và 134ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý 14.753 tỷ đồng, 9.489ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 171.781 người về 126.145 vụ việc; giải quyết 9.865/13.741 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%.

Ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 4.538 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 67 đơn vị vi phạm; phát hiện 139 vụ việc vi phạm, 242 người vi phạm thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kiến nghị thu hồi và bồi thường 71,1 tỷ đồng; phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 47 cán bộ, công chức, viên chức.

Trong công tác thanh tra, đã khẩn trương tổ chức thực hiện định hướng chương trình thanh tra năm 2022 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; linh hoạt thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 bảo đảm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn toàn ngành Thanh tra tập trung thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Những tháng đầu năm 2022, tình hình khiếu kiện của công dân giảm, tình trạng công dân khiếu kiện tập trung tại trung tâm thành phố, trụ sở các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương không nhiều; tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định không có tình huống phức tạp xảy ra. Ngành Thanh tra đã tập trung đôn đốc việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết gần 10 nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Ngọc Lam, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm; việc đôn đốc, thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra còn bất cập. Việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn sai sót. Một số kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng triển khai còn chậm; tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị, để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", toàn ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm; tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bối cảnh trạng thái tình hình mới khi khiếu nại tố cáo gia tăng.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; chú ý thực hiện có hiệu quả những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập. Đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cần chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý, không chờ ban hành kết luận thanh tra. Cùng với đó, tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ.