Tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Chiều 25-5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã làm việc với bà P.Mê-ta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam về thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với LHQ, cảm ơn LHQ đã luôn hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là thông qua hệ thống các cơ quan phát triển LHQ tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của LHQ. Ngoài việc thực hiện sáng kiến Một LHQ, Việt Nam đang phát huy vai trò là thành viên Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế - Xã hội, tích cực chuẩn bị để tăng lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ Chương trình nghị sự đến năm 2030 vì phát triển bền vững của LHQ nhằm phát triển đầy đủ và hài hòa hơn ba trụ cột của phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường; cho biết Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), cho rằng những thành tựu đó sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam sẵn sàng hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); nhấn mạnh, tuy Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình song còn không ít khó khăn, do đó, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ là rất quan trọng để giúp Việt Nam thực hiện thành công SDGs.

Bà Mê-ta khẳng định, các vấn đề mà Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu đều phù hợp chiến lược LHQ đang xây dựng. Kế hoạch sắp tới của LHQ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sẽ giúp Việt Nam, bao gồm cả Chính phủ và người dân, nhằm bảo đảm tất cả các thành phần đều được hưởng lợi từ việc thực hiện các mục tiêu trong 15 năm tới. Bà Mê-ta cho rằng, MTTQ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân nâng cao nhận thức và hiểu sâu sắc SDGs, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu này.