Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác này sẽ được tăng cường hơn nữa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2010-2015.
Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2010-2015.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh Lê Anh Tuấn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã tổ chức 442 cuộc kiểm tra, giám sát (KT,GS) các cơ sở đảng trực thuộc; trong đó kiểm tra toàn diện cơ sở đảng 278 cuộc; kiểm tra chuyên đề 124 cuộc, giám sát chuyên đề 40 cuộc, giám sát hai đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở. Qua đó đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, thiếu sót và hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình thủ tục thực hiện công tác KT, GS tại các chi bộ... Kịp thời trang bị kiến thức, nghiệp vụ và làm chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác KT, GS. Việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham gia KT,GS của các cấp ủy viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy ngày càng thường xuyên hơn.

Đồng chí Cao Nguyệt Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu công tác KT, GS phải chú trọng giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm chứ không chỉ để phát hiện các khuyết điểm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. UBKT thường giúp theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, tránh để xảy ra vi phạm là chính. Đối với một số nội dung phức tạp như vi phạm về đầu tư xây dựng, quản lý vật tư thiết bị, tài chính, tài sản,…thì UBKT nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh rồi gửi kết quả để nghiên cứu, làm tài liệu, bằng chứng kết luận.

Còn theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Trần Thị Anh Vũ, nhiệm kỳ 2010-2015, quận đã tăng cường công tác KT,GS của các cấp ủy đảng, ban hành các quy chế phối hợp giữa UBKT quận ủy với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan; xây dựng kế hoạch KT, GS đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua đó, số lượng, chất lượng KT,GS được nâng lên và ngày càng toàn diện hơn. Nội dung KT,GS có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã kỷ luật 46 đảng viên sai phạm và số lượng đơn thư tố cáo, khiếu nại và số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật đã giảm so với nhiệm kỳ trước.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nhân cho rằng, qua KT,GS, lãnh đạo thành phố đã kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay của địa phương, đơn vị, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần phải chấn chỉnh, khắc phục, góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Năm năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật bốn tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 25 đảng viên (trong đó khai trừ 12 đảng viên). Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 41 tổ chức đảng và 1.837 đảng viên (trong đó khai trừ 125 đảng viên). Trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 495 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; 116 đảng viên bị xử lý pháp luật; 156 đảng viên bị xử lý hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, qua chương trình KT,GS, cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và chính quyền các cấp thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, có hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định tình hình sản xuất - kinh doanh; giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp phải bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để tập trung KT,GS việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng. Cấp ủy các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường KT,GS nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày trong sạch, vững mạnh.