#xử phạt hành chính

Vi phạm về thời hạn, hai doanh nghiệp bị phạt 370 triệu đồng
17:29 12/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp, tổng số tiền 370 triệu đồng, do các vi phạm: niêm yết chứng khoán quá thời hạn hơn 12 tháng; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Báo cáo quá thời hạn, ba nhà đầu tư bị phạt 165 triệu đồng
08:38 09/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư, gồm 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân, với tổng số tiền 165 triệu đồng, do các vi phạm: nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định; công bố thông tin không đúng thời hạn quy định pháp luật...

Vi phạm báo cáo giao dịch, ba nhà đầu tư bị phạt hơn 122 triệu đồng
17:32 06/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền 122,5 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, trước khi thực hiện giao dịch; báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Tài xế trốn cách ly nhiễm Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng
16:49 02/10/2021

Ngày 2/10, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã ký quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với tài xế N.T.T (sinh năm 1978, trú tại tổ 43, phường An Khê, quận Thanh Khê) do không chấp hành quy định về phòng, chống Covid-19.

Chậm công bố thông tin, hai nhà đầu tư bị phạt 80 triệu đồng
10:32 30/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần X20 và một nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền 80 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 80 triệu đồng
06:09 25/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư gồm 1 tổ chức và 2 cá nhân, với tổng số tiền phạt 80 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng hạn khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; không công bố dự kiến giao dịch.

Hai nhà đầu tư chứng khoán bị phạt gần 30 triệu đồng
18:13 15/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền 27,5 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch, về kết quả thực hiện giao dịch.

Giao dịch không báo cáo, 3 nhà đầu tư bị phạt 37,5 triệu đồng
13:32 09/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền 37,5 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch, lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký; không công bố về dự kiến giao dịch.

Hai nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 120 triệu đồng
08:06 03/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhà đầu tư, gồm 1 tổ chức và 1 cá nhân, với tổng số tiền 120 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.