#xử lý rác thải

Cần nhân rộng mô hình lò đốt rác tại gia đình
07:51 17/04/2021

Trong khi việc xử thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn miền núi ở Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn thì người dân huyện 30a miền núi biên giới Quế Phong đã thực hiện mô hình xử lý rác tại gia đình, trong đó có việc xây lò đốt rác mi-ni. Cách làm này đến nay đã dần đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực về môi trường và cần được nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Hà Tĩnh cần chủ động xử lý rác thải tồn đọng dài ngày
08:17 10/03/2021

Bài toán giải quyết rác thải sinh hoạt đã được đặt ra từ lâu, thế nhưng không ít địa phương ở Hà Tĩnh vẫn tỏ ra bị động, lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tình trạng ùn đọng rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết và khu dân cư đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân trên địa bàn.