#xây dựng Đảng

Nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn
08:15 03/02/2022

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình, bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được xác định trong nhiều văn kiện - trong các Cương lĩnh, trong các Văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và điều đặc biệt quan trọng là đã được Đảng triển khai quyết liệt trong thực tiễn.

Đề cao sứ mệnh, trách nhiệm, bản lĩnh của người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng (*)
05:47 22/01/2022

Tối 21/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng.

Báo Nhân Dân đoạt Giải A Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021
19:37 21/01/2022

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C, 30 Giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Trong đó, Báo Nhân Dân đoạt Giải A hạng mục báo điện tử với loạt 5 bài "Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo".

Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ
16:10 28/12/2021

Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 1 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Dựa vào nhân dân, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân
05:45 09/12/2021

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là một trong những quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, được khẳng định trong các Cương lĩnh, Nghị quyết. Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tiếp tục nhấn mạnh và xem đây là một giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bình Định quan tâm kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên
15:33 16/09/2021

Phát triển đảng viên mới trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở các trường học. Tuy nhiên, để ươm mầm những “hạt giống đỏ” cần làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng cũng như giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện
07:04 10/07/2021

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, có nhiệm vụ: xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ðây là nhiệm vụ quan trọng, được Ðảng đúc kết, bổ sung, phát triển qua thực tiễn lãnh đạo công cuộc cách mạng ở Việt Nam.