Hàng chục km đường bê-tông đã kết nối giao thông giữa các thôn xóm ở xã miền núi Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

Đổi mới ở xã vùng cao Khánh Thượng

Khánh Thượng là 1 trong 7 xã miền núi của huyện Ba Vì (Hà Nội) có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2021, sau rất nhiều nỗ lực, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra…