Chuyển đơn của các hộ dân tại xã Kim Long đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức để xem xét, trả lời công dân

Chuyển đơn của các hộ dân tại xã Kim Long đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức để xem xét, trả lời công dân

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đơn các hộ dân tại xã Kim Long đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức để xem xét, trả lời công dân theo quy định; thông báo kết quả giải quyết về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Báo Nhân Dân theo quy định.