#vùng miền núi khó khăn

Tiếp tục quan tâm tới vùng miền núi khó khăn
05:52 22/01/2022

Từng là người lính biên phòng, lăn lộn hơn 10 năm ở vùng biên giới miền núi phía bắc cho nên tôi thấu hiểu được khó khăn của người dân nơi đây. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía bắc đã có nhiều thay đổi. Trước đây, để đến được đồn biên phòng nơi mình công tác, có khi tôi phải mất vài ngày đi xe rồi đi bộ.