#việc làm

[Infographic] Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Chính phủ
13:19 30/03/2022

Theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành, người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà cho tối đa 3 tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho nhiều nhất 3 tháng tiền thuê nhà. Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất tới hết ngày 15/8/2022.

Ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
19:17 28/03/2022

Theo quy định mới ban hành hôm nay, 28/3, người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng cho 3 tháng tiền thuê nhà. Người lao động quay trở lại thị trường lao động có thể được hỗ trợ cao hơn, tối đa 3 triệu đồng cho 3 tháng tiền thuê nhà khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

[Infographic] Người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm
17:55 25/03/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động. Theo đó, trong trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm, không quá 60 giờ trong 1 tháng.