#vật tư y tế

Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh, thành phố mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư y tế
21:30 01/05/2022

Bộ Y vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành; Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia; Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế về việc đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.

Hà Nội yêu cầu công khai giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19
22:09 16/11/2021

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện dịch vụ xét nghiệm Covid-19 phải công khai giá dịch vụ xét nghiệm; trường hợp các cơ sở y tế vi phạm quy định về giá dịch vụ xét nghiệm phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.