#văn hóa

Khơi sức trẻ gìn giữ và phát triển văn hóa vùng biên
05:36 04/05/2022

Không chỉ có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, vùng biên còn là "phên dậu" Tổ quốc. Thế nhưng, trong dòng chảy đời sống hiện đại, bản sắc văn hóa truyền thống nơi đây đang có nguy cơ mai một, bị lãng quên, đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng biên ngay trong thanh thiếu niên.

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc
06:50 19/04/2022

Trong bài “Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc… Văn hóa còn thì Dân tộc còn”.

Phát huy văn hóa, y học dân tộc và khởi động dự án về thời đại Hùng Vương
16:38 10/04/2022

Ngày 10/4 (tức mồng 10 tháng 3 âm lịch), tại Hà Nội, đúng vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, chương trình hợp tác chiến lược nhằm giữ gìn, kế thừa và phát huy cội nguồn văn hóa Việt và các giá trị y học cổ truyền đã được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đơn vị Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH), Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Laicity chính thức khởi động cùng dự án “Đường vào Vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo”.

Bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian là giữ gìn bản sắc dân tộc
07:11 26/01/2022

Là một thành viên của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam có gần 1.500 hội viên. Những năm qua, riêng trong lĩnh vực nghiên cứu, Hội đã có hàng nghìn công trình, sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép ở nhiều bộ môn, lĩnh vực như văn học, âm nhạc, phong tục tập quán, tín ngưỡng…

Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển ở Việt Nam và Lào
14:33 27/12/2021

Việt Nam và Lào đều có nền văn hóa thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc anh em với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học. Thực tiễn phát triển của hai nước trong thời kỳ đổi mới đã khẳng định vị thế quan trọng của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển quốc gia, đó vừa là nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển đất nước, vừa là giá trị của sự phát triển.

10 thành phố “tuyệt vời nhất thế giới” năm 2021
07:19 14/09/2021

Time Out - tạp chí toàn cầu chuyên về du lịch, văn hóa và ẩm thực vừa công bố danh sách 10 thành phố tốt nhất trên thế giới năm 2021. Đây là kết quả khảo sát của hơn 27 nghìn người đến từ khắp nơi trên thế giới.

Coi trọng văn hóa trong phát triển kinh tế
02:57 22/06/2021

Văn hóa có vai trò quan trọng với tư cách là nhân tố trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế. Tiềm năng phát triển của mỗi quốc gia gồm nhiều yếu tố, mà yếu tố quyết định là văn hóa, được thể hiện qua năng lực sáng tạo, trí tuệ, tài năng, đạo đức của con người ở quốc gia đó. Văn hóa khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo của con người, quyết định sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Vậy nên, trong xã hội hiện đại, các yếu tố nền tảng của văn hóa, nếu được khai thác, phát huy sẽ trở thành một động lực to lớn đối với sự phát triển kinh tế.