#văn bản hỏa tốc số 3802/UBND-KGVX

Kon Tum phát hiện 8 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng
10:51 22/10/2021

Hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát hiện 8 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó huyện Đắk Hà có 5 trường hợp và huyện Tu Mơ Rông 3 trường hợp. Đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.