Sản phẩm xoài của Sơn La đã xuất khẩu được ra nhiều nước trên thế giới.

Triển khai hiệu quả nghị quyết về phát triển nông nghiệp ở Sơn La

Sơn La được đánh giá là “hiện tượng nông nghiệp”, được biết đến là vựa trái cây lớn nhất miền bắc với thu nhập hộ làm nông nghiệp từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/ha… Có được kết quả đó chính là nhờ Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân Sơn La đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp vào điều kiện cụ thể địa phương…