Huyện Vĩnh Thuận đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện vùng sâu Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định số 669/ QĐ-TTg ngày 2-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là huyện thứ 4 và là 5 huyện, thành phố/15 huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới.