Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu.

Tập hợp rộng rãi kiều bào ta ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết dân tộc

Nhân một năm triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả đạt được trong công tác quan trọng này. 
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác thông tin đối ngoại đóng góp nâng cao vị thế đất nước

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh mục tiêu công tác thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.