#ủng hộ quỹ vaccine

Doanh nhân chung tay góp sức chống dịch Covid-19
09:28 10/06/2021

Trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc, giới công thương luôn nhiệt thành ủng hộ rất lớn về vật chất và tinh thần, góp sức giúp đất nước vượt qua những khó khăn. Thế hệ doanh nhân hôm nay tiếp tục dấy lên truyền thống, nỗ lực đưa đất nước vượt qua đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi sản xuất.