#ứng dụng công nghệ AI

Cách mạng chuyển đổi số và những thách thức cho doanh nghiệp du lịch
11:27 30/07/2021

Ngày 29/7, Viện Du lịch, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Hội thảo trực tuyến "Cuộc cách mạng chuyển đổi số và những thách thức cho doanh nghiệp du lịch" thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành Du lịch.