#trung tâm hồi sức

Cuộc bàn giao "đặc biệt" của tuyến đầu điều trị Covid-19
16:16 15/10/2021

Các bệnh viện lớn chi viện cho TP Hồ Chí Minh đã bàn giao lại các trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19 cho ngành y tế thành phố tiếp quản. Họ đã hoàn thành sứ mệnh của lực lượng chi viện với tất cả những kỹ thuật chuyên môn cao nhất và sự hy sinh, cống hiến không mệt mỏi trong suốt hơn 2 tháng qua.