Việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, vaccine phòng, chống Covid-19 cũng xảy ra nhiều sai phạm.

Hàng loạt sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kít xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 ở Đắk Lắk

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2020-2021. Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, một số đơn vị trực thuộc sở và một số địa phương, đơn vị liên quan.