Đồng chí Vũ Oanh từ trần

Đồng chí Vũ Oanh từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thương tiếc báo tin:
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9/2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân trong tháng 9 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022.