#trí tuệ nhân tạo

Ươm mầm tài năng toán và trí tuệ nhân tạo
16:01 01/04/2022

Chiều 1/4, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác triển khai chương trình “Ươm mầm tài năng toán và trí tuệ nhân tạo”.

Đạo đức sinh học trong thời đại trí tuệ nhân tạo
14:28 03/11/2021

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và đã mang lại những thay đổi lớn trong xã hội, đặc biệt là trong kinh tế và khoa học ứng dụng. Tuy nhiên, bên cạnh việc tận dụng hiệu quả các thành tựu phát triển của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, các quốc gia trên thế giới đã và đang đối mặt với những thách thức do trí tuệ nhân tạo mang lại, đặc biệt từ góc nhìn đạo đức, nhân văn.

Cha đẻ ngành học máy thế giới tham gia Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 của Việt Nam
13:53 23/08/2021

Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 có quy mô 2.000 người, lần đầu tiên quy tụ một lực lượng các chuyên gia xuất sắc nhất thế giới về AI và các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cùng tham gia điều phối và đóng góp ý tưởng. Trong đó, Giáo sư Michael I. Jordan là người đặt nền móng cho ngành học máy và trí tuệ nhân tạo hiện đại.