#triển khai dự án

USAID tài trợ hơn 31 triệu USD triển khai dự án về thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam
18:04 22/04/2021

Chiều 22-4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức tổng kết Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam. Đây là dự án về biến đổi khí hậu do USAID tài trợ, với ngân sách 31,4 triệu USD và do tổ chức Winrock International thực hiện, giai đoạn 2012 - 2021.