#trật tự xây dựng

Xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B phố Lê Trực
18:55 12/01/2021

Việc xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực đối với việc giải quyết những vấn đề khó, kéo dài trong nhiều năm.