#trái phiếu doanh nghiệp

Phát hành thành công 10,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp
12:00 16/12/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố, trong tháng 11, có 16 doanh nghiệp đăng ký 43 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị đăng ký phát hành 17,9 nghìn tỷ đồng; giá trị phát hành thành công đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng giá trị đăng ký phát hành, tăng 1,1 nghìn tỷ đồng (11,6%) so giá trị phát hành trong tháng 10.

Một doanh nghiệp phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế
17:19 19/11/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 19-11, cho biết, tháng 10, có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), trị giá 9,5 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, một doanh nghiệp đã phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, bằng giá trị đăng ký phát hành, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.