Phường Thu Thủy huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ tháo dỡ các ki-ốt.

Trả lại bãi biển đẹp cho Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đang tập trung giải tỏa hơn 200 ki-ốt ở khu vực lâm viên phía đông đường Bình Minh nhằm trả lại vẻ đẹp vốn có của bãi biển Cửa Lò. Cùng với đó, Cửa Lò cũng tiến hành tổ chức các hoạt động kinh doanh phía tây đường Bình Minh, trong đó có sắp xếp kinh doanh cho các hộ giải tỏa này.