Học sinh Trường Ischool Nha Trang đang được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: NGỌC HÒA)

Tạm đình chỉ hoạt động bếp ăn Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Ischool Nha Trang

Chiều 18/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có băn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện gấp một số nội dung: Đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Ischool Nha Trang cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân và chỉ được hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.