Đường dây 500 kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Hoàn thành mạch 3 đường dây 500kV Pleiku-Dốc Sỏi- Quảng Trạch-Vũng Áng

Sau gần 4 năm thi công, vào 20h ngày 31/7, mạch 3 đường dây 500kv đã đóng điện thông tuyến. Đánh giá kết quả quan trọng này, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN nhận định: "Đường dây này đi vào họat động sẽ giảm tải cho 2 đường dây 500kV sẵn có, nâng cao năng lực truyền tải điện, góp phần giải tỏa công suất cho các dự án năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia".